Şeyxin qudası niyə həbs edildi?

sheyx

Allahşükür Paşazadə: “Heç vaxt qudalarımın işinə qarışmıram”

İspaniya polisi Misirin eks-prezidenti Hüsnü Mübarəkin ən yaxın adamlarından misirli iş adamı Hüseyn Salamı və onun oğlu Xalid Salamla birlikdə türkiyəli iş adamı Əli Evseni də həbs edib. Onların hamısı “çirkli pul yuma”, rüşvət və sui-istifadə ittihamları ilə həbs edilib.

Orijinallıq elə bundadır

ramiz_m

Ramiz Mehdiyev: “Bu suallara cavab verilməlidir”

Moskvada Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Rusiya Federasiyası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Sergey Narışkinin iştirakı ilə Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin iclası başa çatıb.

Bələdiyyə sədri çay plantasiyasına qənim kəsilib

Rahim Xosrovov sahibkara məxsus torpaq sahəsini qanunsuz olaraq əlindən alıb yerində şadlıq evi tikmək istəyir

Ölkə başçısı, Cənab Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatının inkişafını prioritet istiqamətlərdən biri elan edib. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun yaradılması, aqrar sahədə çalışanlara güzəştli kreditlərin verilməsi və digər addımlar bu məqsədə xidmət edir.

Prezident əfv fərmanı imzalayıb

Əfv olunan şəxslərin sabah səhərdən həbsxanadan buraxılmasına başlanılacaq

Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş 70 nəfər, azadılığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş 10 nəfər cəzanın çəkilməməiş hissəsindən azad edilib. 4 nəfərin isə cəzasının çəkilməməiş hissəsi yarıyadək azaldılıb. Cərimə cəzasına məhkum edilmiş 6 nəfər isə cəzadan azad edilib.

Azər­bay­can­da mü­xa­li­fət böh­ra­nı

Ha­ki­miy­yət AXCP, AMİP və ADP-nin ba­şı­na gə­tir­dik­lə­ri­ni in­di  Mü­sa­va­tın ba­şı­na gə­tir­mə­yə ça­lı­şır

İki həf­tə ön­cə yaz­mış­dıq ki, Qərb və ha­ki­miy­yət xalq hə­ra­ka­tı­nın şi­ne­lin­dən çıx­mış ənə­nə­vi mü­xa­li­fə­tin si­ya­si səh­nə­dən çə­kil­mə­si­ni is­tə­yir və bu­na gö­rə ha­ki­miy­yət mü­xa­li­fə­tə par­la­ment­də yer ayır­ma­dı. Ye­ni ya­ra­na­caq si­ya­si mü­xa­li­fə­tin isə Qərb yö­nüm­lü ola­ca­ğı­nı söy­lə­miş­dik. Ara­dan ke­çən qı­sa müd­dət ər­zin­də ar­tıq si­ya­si klu­ar­lar­da və mət­bu­at sə­hi­fə­lə­rin­də ye­ni mü­xa­li­fət haq­qın­da cid­di mü­za­ki­rə­lər baş­la­dı­lıb. Xü­su­si­lə bu mə­sə­lə mü­xa­lif dü­şər­gə­də ak­tu­al­lıq qa­zan­mış­dır.

102 -dən səhifə 112

Əlaqəli xəbərlər