Bələdiyyə sədri çay plantasiyasına qənim kəsilib

Rahim Xosrovov sahibkara məxsus torpaq sahəsini qanunsuz olaraq əlindən alıb yerində şadlıq evi tikmək istəyir

Ölkə başçısı, Cənab Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatının inkişafını prioritet istiqamətlərdən biri elan edib. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun yaradılması, aqrar sahədə çalışanlara güzəştli kreditlərin verilməsi və digər addımlar bu məqsədə xidmət edir.

Prezident əfv fərmanı imzalayıb

Əfv olunan şəxslərin sabah səhərdən həbsxanadan buraxılmasına başlanılacaq

Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş 70 nəfər, azadılığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş 10 nəfər cəzanın çəkilməməiş hissəsindən azad edilib. 4 nəfərin isə cəzasının çəkilməməiş hissəsi yarıyadək azaldılıb. Cərimə cəzasına məhkum edilmiş 6 nəfər isə cəzadan azad edilib.

Azər­bay­can­da mü­xa­li­fət böh­ra­nı

Ha­ki­miy­yət AXCP, AMİP və ADP-nin ba­şı­na gə­tir­dik­lə­ri­ni in­di  Mü­sa­va­tın ba­şı­na gə­tir­mə­yə ça­lı­şır

İki həf­tə ön­cə yaz­mış­dıq ki, Qərb və ha­ki­miy­yət xalq hə­ra­ka­tı­nın şi­ne­lin­dən çıx­mış ənə­nə­vi mü­xa­li­fə­tin si­ya­si səh­nə­dən çə­kil­mə­si­ni is­tə­yir və bu­na gö­rə ha­ki­miy­yət mü­xa­li­fə­tə par­la­ment­də yer ayır­ma­dı. Ye­ni ya­ra­na­caq si­ya­si mü­xa­li­fə­tin isə Qərb yö­nüm­lü ola­ca­ğı­nı söy­lə­miş­dik. Ara­dan ke­çən qı­sa müd­dət ər­zin­də ar­tıq si­ya­si klu­ar­lar­da və mət­bu­at sə­hi­fə­lə­rin­də ye­ni mü­xa­li­fət haq­qın­da cid­di mü­za­ki­rə­lər baş­la­dı­lıb. Xü­su­si­lə bu mə­sə­lə mü­xa­lif dü­şər­gə­də ak­tu­al­lıq qa­zan­mış­dır.

Sumqayıtın hərbi komissarı cəzasını aldı

Sumqayıtlılara qan udduran Samir Məmmədov haqda yazdıqlarımız təsdiqini tapdı

“Araz” qəzetinin ötən saylarında Sumqayıt şəhər hərbi komissarı Samir Məmmədovun qanunsuz əməlləri, rüvşətxor, korrupsioner fəaliyyəti barədə yazmış və onun cəzalandırılmalı olduğunu bildirmişdik. Yazdıqlarımız rəsmən öz təsdiqini tapıb. Belə ki, polkovnik Samir Məmmədov Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə həbs edilib. Məhkəmənin hökmü ilə onun barəsində 3 ay müddətinə ...

Hüseynbala Mirələmov restoranında müştərilərə nə əti yedizdirir?

Lerik sakini deputat haqda və digər məsələlər barədə şok faktlar açıqlayıb

İki gün öncə Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunda (RATİ) Lerik rayon peşə məktəbinin keçmiş müəllimi də Eldar Cəfərov mətbuat konfransı keçirərək şok faktlar açıqlayıb. O deyib ki, Lerik rayonu Mastail kəndində biologiya müəllimi işləyən Balaşirin Nəsirov 2009-cu ilin iyun ayında 20 min manat müqabilində Lerik Peşə Məktəbinə direktor, 7 aydan sonra isə 40 min manat rüşvət müqabilində Lerik Rayon Təhsil Şöbəsinə müdir təyin olunub: “Təhsil Şöbəsinin müdiri təyin olunandan sonra Balaşirin Nəsirov ona rüşvət verməyən 17 məktəb direktorunu müxtəlif təzyiqlərlə işdən çıxardı. Yeni təyin edilən direktorların isə hər birindən 3 min manat aldı”.

102 -dən səhifə 111

Əlaqəli xəbərlər