AZƏRBAYCAN ALMANLARI - 200: DEPORTASİYA, QAÇQINLIQ, KÖÇKÜNLÜK, ƏSİRLİK, SÜRGÜNLÜK...

image1.jpg

 

200 İLİN 6 GÜNÜ ALMANLARLA

QONAQLARI VALEH EDƏN HƏYAT REALLIQLARI, GÖRÜNƏN HƏQİQƏTLƏR

 

Bəşəriyyətin bəlasına çevrilən dini münaqişələr, amansız müharibələr, fərqi yoxdur, istər kiçik və biçarə, istərsə də böyük və hegemon hesab edilən dünya xalqlarına olmazın müsibətlər yaşadıb. Müharibə dəhşəti yaşayan dövlətlərin aldıqları ağrılı yaralar sağalsa da, insanlığa vurulan yaralar əsrlərdir sağalmaz olaraq qalır. Dəhşət ondadır ki, bu xalqların saysız-hesabsız oğul-qızları qəribə tale ilə üzləşib, dədə-baba yurdlarından didərgin salınıb, sürgünlər görüb, qürbət yaşayıblar. Doğma-yaxınlarını itirən, qəlblərində çarəsi bulunmayan bir kədərlə yaşayan bu insanların çoxu artıq genefond, milli kök, milli-dini mənsubiyyət anlamlarını belə yadırğayıblar.

Uzun zamandır Avropaya liderlik edən, üç trilyon yarım dollarlıq daxili məhsullu maliyyə-iqtisadi nəhəngindən biri olmaqla, dünyaya meydan oxuyan Alman dövləti, onun dəqiqliyi, yüksək intellektual səviyyəsi ilə daha çox seçilən alman xalqı belə bu bəlanın ağrılı fəsadlarından yan keçə bilməyib.

Almanlar da, azərbaycanlılar kimi, eyni tale yaşayıb. Onların doğma yurd-yuvalarından didərgin salınma səbəbləri içərisində də, müharibələr, sosial-iqtisadi və dini münaqişələr xüsusi rol oynayıb. Bütün bunlardan yorulan alman xalqı XVIII əsrin sonlarından başlayaraq, başqa diyarlara üz tutublar. Deportasiyalar, qaçqınlıq, köçkünlük, əsirlik, sürgünlük həyatı onları da məşəqqətlərə düçar edib.

Rəzalətlərdən bezənlərin müqəddəs ərazi kimi seçdikləri Azərbaycan torpaqlarına köçü isə, 200 il bundan əvvələ, yəni 1819-cu ilə təsadüf edib...

Yollаr uzun-uzun — Turаnçılıq Dаvаsı

1534587160_nuru-pasa.jpg«Millətə əfəndilik еtmək yoxdur. Xidmətçilik vаrdır. Bu millətə xidmət еdən onun əfəndisi olur».
«Mənim yаrаdılışımdа fövqəlаdə olаn bir şеy vаrsа, Türk olаrаq dünyаyа gəlməyimdir».

Mustafa Kamal Atatürk

Bağırov necə və niyə güllələndi?

1532978013_stalin-bagirov.jpg

Stalin Əzrayılla çarpışanda bəlkə də dünya tarixində ilk dəfə Siyasi Büro üzvləri toplaşaraq sağ adamın varislərini seçdi.

Əslində qalsa, Stalin öz yaxın ətrafı ilə də biryolluq üzülüşmək istəyirdi.

Dərələyəzdə erməni vəhşilikləri

1531870955_cymera_20180718_033724.jpg

Mənfur düşmənlərimiz bu tarixi yurdumuzda da abidələrimizi erməniləşdirməyə cəhd göstəriblər.Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına iştahlanmasının tarixi uzundur.

12 -dən səhifə 43

Əlaqəli xəbərlər