Şikayətçilər narahatlıqlarını göstəriblər: Baş nazirə ünvanlanmış məktubda bunun səbəbləri açıqlanıb

artur_rasizade_01.jpg


 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri cənab Artur Tahir oğlu Rasi-zadəyə

Sapunkov Viktor Vladimiroviç və qeyriləri vətandaşların tərəfindən

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri Nəsimi rayon, Abbas Səhhət küç.,

ev 55. m 2, Telefon: 050 488-87-27E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

MÜRACİƏT

Hörmətli canab nazir,

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 86 saylı, 25 fevral 2016-cı il tarixli qərarına əsasən Bakı şəhərinin Suraxanı, Nəsimi, Xətai, Nərimanov, Nizami, Yasamal, Səbail, Pirallahı və Xəzər rayonlarda şəhərin ümumi görüntüsünə xələl gətirən, qəzalı vəziyyətdə olan və mövcüd şəhərsalma normalarına cavab verməyən yaşayış binalarının, sosial və digər təyinatlı qeyri-yaşayış obyektlərinin sökülməsi və onların yenidən müasir tələblərə cavab verən yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin tikinti aidiyyatı üzrə müvafiq İcra Hakimiyyətlərinə həvalə edilmişdir.

Həmçinin sözügedən Nazirlər Kabinetinin qərarının 1.1 bəndində: "mülkü, mәnzil, şәhәrsalma vә tikinti qanunvericiliklәrinin tәlәblәrinә әmәl etmәklә, şәhәrin ümumi görünüşünә xәlәl gәtirәn, qәzalı vәziyyәtdә vә mövcud şәhәrsalma normalarına cavab vermәyәn, aidiyyatı üzrə müvafiq rayonların ərazisində yaşayış üçün yararsız olan digər binaların, sosial vә digәr tәyinatlı qeyri - yaşayış obyektlәrinin sökülmәsini vә yenidәn qurulmasını, әrazi vә әrazi hissәlәrinin yenidәn qurulması üçün tәlәb olunan әrazi planlaşdırılma sәnәdlәrinin hazırlanmasını (tikinti layihәlәrinin işlәnmәsindәn әvvәl) vә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsi ilә razılaşdırılmaqla tәsdiqini, habelә yeni tikilәcәk yaşayış binalarının vә qeyri-yaşayış obyektlәrinin layihәlәrinә razılığın, tikintiyә vә tikinti obyektinin istismarına icazәnin verilmәsini, hәmçinin bu mәqsәdlә dövlәt mülkiyyәtindә olan torpaqların daimi istifadәyә vә icarәyә verilmәsini;"

1.2 bəndində: "mәnzil fondunun yenilәnmәsi, sakinlәrin mәnzil-mәişәt şәraitinin yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә tikinti şirkәtlәri tәrәfindәn öz vәsaitlәri vә ya cәlb edilәcәk kredit vәsaitlәri hesabına inşa olunacaq çoxmәnzilli yaşayış binaları üçün qәzalı vәziyyәtdә olan sökülәcәk tikililәrin әrazilәrindәn istifadә edilmәsinә, hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә olan torpaq sahәlәrinin mülki qanunvericiliyә uyğun olaraq onların razılığı ilә dәyәri ödәnilmәklә әldә edilmәsinә vә ya hәmin torpaq sahәlәrinin әvәzlәşdirilmәsinә şәraitin yaradılmasını";

1.3 bəndində: "qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq qəzalı vəziyyətdə olan binaları sökərək, onların yerində yeni yaşayış binası tikməyi öhdəsinə götürən tikinti şirkətlərinə yeni yaşayış binası tikilənədək bu binalardan köçürülən sakinlərin müvəqqəti olaraq kirayə edilmiş mənzillərdə yerləşdirilməsi üçün lazımi maliyyə vəsaitinin ödənilməsini və həmin sakinlərə sökülmüş tikililərin yerində yenitikiləcək yaşayış binasında müvafiq mənzillərin ayrılmasını;" qeyd olunmuşdur.

Məlum məsələdir ki, yerli İcra Hakimiyyətləri həmin söküntü işlərinin aparılmasını və onların yerində müasir tələblərə cavab verən binaların tikintisini müvafiq sərəncamla tikinti şirkətlərinə həvalə edirlər. Mülkiyyətçini əvvəlcədən xəbərdar etməmiş mülkiyyətçinin əmlakı qəzalı vəziyyətində olan əmlak kimi müayənləşdirilir, eyni zamanda şifahi olaraq mülkiyyətçiyə israrla sübut etmək istəyirlər ki, sözü gedən Qərardarın 1,1 və 1.2 bəndlərinə əsasən mülkiyyətçinin daşınmaz əmlakının Dövlət reyestrində qeydiyyatda olmasına baxmayaraq əmlakının altında olan torpağ sahəsi dövlətinin mülkiyyətindədir və bu torpağın dəyəri ödənilmir. Verilmiş sərəncamlarda mülkiyyətçinin əmlakının əvəzində veriləcək əmlaka dövlət tərəfindən heç bir zəmanət verilmir.

Yaranmış bu anlaşılmamazlıq mülkiyyətçı və Bakı şəhəri yerli İcra Hakimiyyəti arasında fikir ayrılığı yaradır və məhkəmədə ciddi mübahisə predmetininə səbəb olur və mülkiyyətçıləri məhkəmədə idda qaldırmağa məcbur edir.

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, Torpağ Məcəlləsinə, Daşinmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında AR Qanuna, AR Konstitusiyasina əsasən "Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur".

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 86 saylı, 25 fevral 2016-cı il tarixli qərarının 1-ci hissəsinin 1-ci və 2-ci bəndlərinin şərh edilməsini habelə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu üzrə XIX əsrin sonları və ötən əsrin əvvəllərində tikilmiş, 16206 nəfərin yaşadığı 5771 mənzildən ibarət 226 yaşayış binasınınSəbail rayonu üzrə 1819 nəfərin yaşadığı 535 mənzildən ibarət 41 yaşayış binasının siyahısını təstiq olunmuş surətini müraciət edənlərə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təqdim edilməsinixahiş edirik.

022700008053.jpg

Hörmətlə,

Bakı şəhərinin Nəsimi rayonun sakinləri:

Ağalarov Bakir Qafar oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 57

Ağalarov Bəhruz Bakir oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 57

Ağalarova Səringül Qafar qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 53

Cəbrailova Gülşənbə Bilal qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 57

Əhmədov Dilqəm Yaqub oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 53

Ələkbərov Mansur Abbas oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 53

Əliyev Ələddin Astan oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 51

 

Əzimova Marina Yaqub qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 55

Gəncəliyev Xəqani Nizam oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 51

Gəncəliyeva Süsən Qadiməli qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 51

 

Hüseynov İslam Lətif oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 51

İsmailova Sevqili Mustafa qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 55

İsmayılov Faiq Həmid oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 55

İsgəndərov Bayram Əbdul oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 53

Kazimova Ofelya İsa qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 53

Malumova Albuxara Ağabala qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 55

Məhərrəmov Həsən Hüseyn oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 51

Müseyibova Mətanət Kalvayı qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 53

Quliyev Vasif Qədiməli oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 49

 

Quliyeva Roza Allahverdi qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 49

Quliyeva Solmaz Allahverdi qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 53

Qulyev Vahid Qədiməli oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 49

Sadıxova Zəkiyyə Hacıbaba qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 47

 

Sapunkov Viktor Vladimiroviç

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Abbas Səhhət küç. ev 55

Abdulrəhmanova Mətənət Lətif qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsib Bəy Yusifbəyli 58

Adigözalov Babək Məhhəmməd oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsib Bəy Yusifbəyli 52

Balakişiyeva Zümrüd Məşi qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsib Bəy Yusifbəyli 58

 

Əkbərov Sənan Məmmədrəşad oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsib Bəy Yusifbəyli 56

İsmayılov Fəxrəddin Qulu oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsib Bəy Yusifbəyli 60

Kərimov Eynur Xanlar oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsib Bəy Yusifbəyli 58

Musayev Səlim Musa oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsib Bəy Yusifbəyli 58

 

Mustafayeva Kəmalə Məmmədqulu qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsib Bəy Yusifbəyli 56

Nəsirov Azim Nəsrulla oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsib Bəy Yusifbəyli 56

Osmanova Xalsa Xan qızı

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsib Bəy Yusifbəyli 60

 

Süleymanov Mirzəli Əlfəsyaf oğlu

Ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsib Bəy Yusifbəyli 58

Bakı şəhərinin Səbail rayonun sakinləri:

Mir-Bağırova Violetta Anatolyevna

Ünvan: AZ1003, Bakı şəhəri, Qurban Abbasov küç. 27, m.25

Şərif-zade Ülviya İlham qızı

Ünvan: AZ1003, Bakı şəhəri, Qurban Abbasov küç. 27, m.35

Şadkovskaya Yelena Aleksandrovna

Ünvan: AZ1003, Bakı şəhəri, Qurban Abbasov küç. 27, m.31

Tyuşin Maksim Vladimiroviç

Ünvan: AZ1023, Bakı şəhəri, Arif İsmailov küç. dalan 2, ev 26, m.4

Luqanskiy Dmitriy Valentinoviç

Ünvan: AZ1023, Bakı şəhəri, Xanlar küçəsi, ev 10, m. 6

Seyidova Svetlana Sovetovna

Ünvan: AZ1023, Bakı şəhəri, Xanlar küçəsi, ev 10, m. 32

Səlimov Ruslan Əliyeviç

Ünvan: AZ1023, Bakı şəhəri, Xanlar küçəsi, ev 10, m. 24

İsmayılov Kamal Ələkbər oğlu

Ünvan: AZ1023, Bakı şəhəri, Xanlar küçəsi, ev 10, m. 3

İsmayılov Həmid Əbulfəs oğlu

Ünvan: AZ1023, Bakı şəhəri, Xanlar küçəsi, ev 10, m. 15

Məjidova Nərminə Vladislavovna

Ünvan: AZ1023, Bakı şəhəri, Xanlar küçəsi, ev 10, m. 23

Dadaşov Zaur Bahadur oğlu

Ünvan: AZ1023, Bakı şəhəri, Xanlar küçəsi, ev 10, m. 13

Mirzəzadə Ofeliya Yahya qızı

Ünvan: AZ1023, Bakı şəhəri, Xanlar küçəsi, ev 10, m. 10

contact.az

Əlaqəli xəbərlər