“İSTANBUL” SÖZÜ İLƏ BAĞLI DÜZƏLİŞ- ALİM BERLİNDƏN "TƏZADLAR"A YAZDI

berlin

“Səhvi  təshih etməmək daha bir səhvdir.” (Konfosiyos)

 “Kitabi-Dədəm Qorqud” yazılı dastan abidəsinin Drezden nüsxəsinin kitabət tarixi ilə bağlı Firuz Rifahi tərəfindən belə bir iddia irəli sürülmüşdür ki, bu nüsxənin üzü hicri tarixlə 466-cı ildə köçürülmüşdür [1]. Bununla razılaşmadığım üçün Ba­kı­da dərc olunan “Təzad­lar” qəzetində öz tənqidi mülahizəmi “Yanlış tapıntı” baş­lığı ilə çap etdirdim [2]. “Kitabi-Dədəm Qorqud”un həmin nüsxəsində gedən “İs­tan­bul” sözünə istinad edə­rək yazmışdım: “Əgər bu kitabın üzünün köçürülmə tarixi h.466-da olmuş olsaydı, İstanbulun o dövrdəki adı “Konstantinopol” və yaxud “Kos­tantiniyə” yazılardı. “İstanbul” sözü Kostantiniyənin fəthindən sonra (m.1453) mey­da­na çıx­mışdır”.

Həmin bir neçə sətirlik yazının qəzetdə dərcindən bir neçə ay sonra bir daha bu xüsusda tədqiqatı davam etdirmək məqsədilə İbni Bibinin Rum Səlcuqilərinin ta­rixinə həsr etdiyi qiymətli əsərin faksimilesini Berlin Dövlət Kitabxanasından əl­də etdim. İbni Bibi h.679/m.1381-ci ildə əsərin yazılıb tamamladığı tarixini daşıyan “الا وامرالعلایه فی الامورالعلایه” kitabını III Qiya­səddin Keyxosrov kitabxanası üçün təlif et­mişdir. Həmin tarix kitabının bir neçə yerində “İstanbul” sözünə rast gəldim. Kitabın 15-ci səhifəsində belə bir başlıq var: “Zikri-rəşidani-Sultan əz tərəfi-məğrib beca­ni­bi-İstanbul” [3]. Bu kitabı Əli Yazıçızadə II Murad adına “Oğuznamə” adı ilə türk­cə­­yə tərcümə etmişdir. Sultan Murad 18 ya­şın­da ikən taxta oturmuş və h.855/m.1451-ci ildə vəfat etmişdir. Deyilən bu “Oğuz­namə”nin bir nəfis nüsxəsi Ber­lin Dövlət Kitabxanasında qorunur. [ms.or-quart.1823] şifrli həmin kitabın 57b vərəqində oxuyuruq: “... və gəmiçilər yelkən­lərin qaldırıb İstanbul tərəfinə mütə­vəc­cih oldular” [4].

Bu kimi canlı faktlara əsasən artıq məlum olur ki, İstanbulun fəthindən öncə “Kostantiniyə” adı ilə yanaşı istər şifahi, istərsə də yazılı ədəbiyyatda “İstanbul” sö­zü də məmul və işlək idi. Tamamilə borcum idi ki, öz səhvimi təshih etməklə bə­ra­bər, Firuz Rifahidən və “Təzadlar” qəzetinin oxucularından üzr istəyim. Qeyd edil­mə­lidir ki, bu, Rifahinin “Kitabi-Dədəm Qorqud”un Derezden nüsxəsinin köçü­rül­mə tarixi ilə bağlı iddianın təsdiq etmə anlamına gəlmir. Bu xüsusda ciddi təd­qi­qat aparılmalı və yeri gəlmişkən, “İstanbul” sözünün izahı da verilməlidir. Bu söz yu­nancadır, “istin poli”, yəni “şəhərə tərəf” deməkdir.

Bu məqalə eynilə “Təzadlar” qəzetinə göndərilir.

Berlin, 15.09.2020.

Məhəmmədəli Hüseyni

Ədəbiyyat:

  • Rifahi Firuz. “Dədə Qorqud”un son səhifəsi haqqında”. “AZƏRİ” dərgisi. Tehran, № 25-26, Tabistani-payız, 1394, s.226-237.
  • Hüseyni Məhəmmədəli. “Yanlış tapıntı”. “Təzadlar”. Bakı, № 41 (2226), 3 sentyabr 2019, s.11.
  • İbni Bibi. El-Evamirül-alaiyyə fil-ümurül-alaiyye. Tıpkıbasım, önsöz və ..., Adnan Sadık Erzi, Ankara, Tarih kurumu, 1956, s.51.
  • https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN74633155X

AMEA İLƏ BAĞLI DAHA BİR QALMAQAL- ŞİKAYƏTNAMƏ

qasimzade
 
..Hörmətli "Təzadlar"! İlk növbədə qeyd etmək istərdim ki, mən iki böyük ziyalı nəslin nümayəndəsi (akademik Feyzulla Qasımzadə, akademik Fuad Qasımzadə, akademik Mikayıl Useynov) olaraq, AMEA-nı dogma evim kimi qəbul edirəm və artıq 20 ildir ki bu təşkilatda çalışıram.
 
 4 fərqləmə diplomu ilə ali təhsilimi bitirmişəm. 02 fevral 2007-ci il tarixi həyatımın ən xoşbəxt günü kimi yaddaşıma həkk olunub, çünki həmin gün Gənclər gününün 10-illiyi münasibətilə mən Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin qarşısında elmi gəncliyin nümayəndəsi kimi çixiş edərək, hesabat vermişəm. Baş verən hadisələrin əsl səbəbi qeyri-sağlam rəqabətdir. Mən 15 aprel 2022-ci il tarixində əsl eımər doktoru dissertasiyasının təqdimatı üzrə elmi seminarı keçərək, əsas müdafiəyə hazırlaşdığım dövrdə, məhz 20 may 2022-ci il tarixində bu sabotaj xarakterli ərizə-təqdimat təqdim olunmuşdur. Ərizənin təşkilatçıları şöbə müdiri, elmlər doktoru olmayan Ələddin Məlikov və Magistratura sektorunun müdiri Qafil Dəmirov olub. Onu da qeyd edim ki, məhz Q.Dəmirovun rəhbərlik etdiyi sektorun əməkdaşlarının imzaları təəccüb doğurur, çünki mənimlə onların heç bir iş əlaqəsi yoxdur. Ona görə də o sektorun imza atmayan nümayəndəsi də var. Mən 08 iyul 2022-ci il tarixində müvəffəqiyyətlə müdafiə etdikdən sonra mənə qarşı olan hücumlar daha da kəskinləşdi. Yeğanə məqsədləri məni elmlər doktoru diplomumu almamış vəzifəmdən uzaqlaşdırmaqdır.
Bildirmək istərdim ki, Təhsil şöbəsində işlədiyim müddət ərzində heç bir işçi tərəfindən mənim haqqımda müvafiq qaydada şikayət ərizəsi verilməyib, xəbərdarlıq və töhmət almamışam, il boyu yaxşı işimə görə mükafatlandırılmışam. Əgər davranışım böhtanlarda deyilən kimi olubsa, niyə heç bir maddi dəlil, səs və ya video yazısı yoxdur? Çünki bu təşkil olunmış kampaniyanın şər və böhtanıdır. Bu Təhsil şöbəsinin mənə qarşı hazırlanmış böhtanların və yalan olduunun AMEA-nın 30 institutunun mənə dəstək olması təsdiq edir. Dəstək müraciəti rəsmən AMEA-nın prezidenti vəzifəsini icra edən akademik Arif Həşimova təqdim olunub. Aydındır ki, bir şöbənin içində bir qrup əməkdaşın təşkil olunmuş sabotajı ilə 30 institutun münasibəti müqayisə olunası deyil.
Müqaviləmin uzadılmasının səbəbi humanistlik deyil, sadəcə qanuni çərçivədə olan fəaliyyətdir, təəssüf ki bunu yazan qanunvericilikdən və Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsindən çox uzaq olan bir şəxsdir.
Kiminsə adamı olmağıma gəldikdə isə AMEA-ya yeni rəhbərlik təyin olunan kimi, struktur islahatları ilə əlaqədar bütün əməkdaşların müqavilələrinə xitam verildi və onlarla yeni müqavilələr bağlandı. Belə çıxır ki, indi hamı kiminsə adamı sayılır? Mən dəvət olunmuşam və işə götürülmüşəm, Ələddin Məlikovdan fərqli olaraq, kimsə məni özü ilə öz komandası kimi AMEA Rəyasət Heyətinə gətirməyib.  
Mənim görkəmli alim akademik Akif Əlizadəyə böyük hörmətim var, vaxtilə elmlər doktoru dissertasiyamla əlaqədar Akif müəllimin rəhbərlik etdiyi  institutda  tədqiqatlar aparmışam. Elmi məsləhətçim akademik Qərib Məmmədovun sözlərini fəxarət hissi ilə xatırlayıram: “Sənin işgüzarlığını Akif müəllim çox tərifləyir, deyir sevinirəm ki, bu gənc kadra kömək edə bildik”. 2012-2016-ci illərdə AMEA RH Aqrar Elmlər Bölməsinin elmi katibi vəzifəsində çalışmışam və işdən azad edilməyimin yeganə səbəbi AMEA RH-nin qərarı ilə Aqrar Elmlər Bölməsinin digər bölməyə birləşdirilməsi və 4 işcinin ştat vahidlərinin ləğv olunması idi. Yaxşı olardı ki, bu tipli ittihamlar edərkən mətbuat katibliyinin dəlilləri və sübutları olsun, əks halda onlar da müvafiq qaydada işgüzar nüfuzuma xələl gətirdikləri üçün cavab verməli olacaqlar. Onu da qeyd edim ki, mənə qarşı təşkil olunmuş bu kampaniyaya cavab olaraq, AMEA-nın 30 institutu AMEA-nın prezidenti vəzifəsini icra edən akademik Arif Həşimova müraciət ünvanlayıb və mənim iş yerimdə qalmağımı dəstəkləyərək xahiş edib, həmin institutların arasında hörmətli akademik Akif Əlizadınin rəhbərlik etdiyi Geologiya və Geofizika İnstitutu da vardır.
Sizə təqdim etdiyim 13 sənəddə mənim heç bir vizam və imzam yoxdur. Bu sənədlər mənə göstərilmədən şöbənin əməkdaşı tərəfindən hazırlanıb, Ələddin Məlikovun özünü yalandan elmlər doktoru kimi təqdim edərək yazdırıb və o beləliklə təkcə şöbənin əməkdaşlarını deyil, bütün Akademiyanı aldadıb. Bu məsələ təsadüf nəticəsində aşkarlanıb, o vaxt rəhbərliyə bildirilib və həmin zamandan Ələddin Məlikova sənədləri əsl elmi dərəcəsi olan fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru kimi imzalamaq tapşırılıb, amma buna baxmayaraq, öz eqosundan və hamıdan bu biyabırçılığı gizlətməkdən ötrü bundan sonra çıxan bütün sənədlərdə Ələddin Məlikov ümumiyyətlə heç bir elmi dərəcə göstərmir. Bu sənədləri hazırlayan məsul şəxs sektorun əməkdaşı Gülcahan Abdullayevadır və məhz mənim tərəfimdən bu səhv aşkarlandıqdan sonra bütün yazılan vəsiqələrin yalnız mənim vizamla rəhbərliyə təqdim olunmasını tələb etdim ki, bu cür özbaşınalıq təkrarlanmasın. Bu gün də təşkil olunmuş kampaniya Ələddin Məlikovun qisasıdır, çünki 2013-cu ildən bu gunə qədər o hələ də yalnız öz xəyallarında “elmlər doktoru”dur.
AMEA-dan açıqlamanı təqdim edən şəxs tarixçəyə müraciət edirsə, nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, bu tip qruplaşaraq sabotajın təşkil edilməsi artıq Qafil Dəmirov tərəfindən ikinci dəfədir ki təşkil olunur.  Bir neçə il öncə eyni senarini iş yoldaşı Hüseyn Hüseynova (hazırda AMEA Elmin təşkili İdarəsinin rəis müavini) qarşı da təşkil etmişdi, həmin ərizə də eynilə heç bir dəlil-sübutu olmayan şər-böhtandan ibarət idi. Bu faktı o ərizəyə imza atan şəxslər də təsdiqləyirlər və müvafiq olaraq hüquq-mühafizə orqanlarında şahid qismində çixiş edərək təsdiqləməyə hazırdırlar.
Mənim ən böyük günahım odur ki, özümə və rəhbərlik etdiyim sektorun əməkdaşlarına qarşı heç bir qanun pozuntusunu etməyə imkan verməmişəm, çünki ikinci ali təhsilimə görə hüquqşünasam və qanunvericilik sistemini çox yaxşı bilirəm.
Mən istəməzdim, amma bir daha xəbərdarlıq etmək istəyirəm ki, mənə qarşı açıqlamalarında AMEA bir daha hər hansı əsası və sübutu olmayan ittihamlar səsləndirəcəyi təqdirdə müvafiq qaydada AR Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunması haqqında hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etmək məcburiyyətində olacağam. Nəzərə alsaq ki, son müddət ərzində AMEA tərəfindən ədalətsizliklə işdən çixarılan bütün əməkdaşlar tapdalanmış hüquqlarını məhkəmə yolu ilə bərpa edərək öz işlərinə qayıtmışlar, yəqin ki, AMEA-ya bu proses xoş gəldiyindən mən də ədalətin bərpa olunması yolunu seçməli olacağam.
Təəssüf ki, AMEA buğün elmi nailiyyətləri ilə deyil, xoşagəlməz qalmaqallarla gündəmdədir. Amma men yenə də ümid edirəm ki, AMEA rəhbərliyi araşdırma apararaq, baş verənləri həll edəcək, ədalət bərpa olunacaq, sabotajla məşgul olub cəmiyyətdə AMEA-nın nüfuzunu aşağı salan şəxslər də cəzalandırılacaq. Mən isə işdən qanunsuz olaraq çıxarılsam da, bir alim olaraq Möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyevin siyasi kursunu hər zaman dəstəkləyəcək, Prezidentə sadiq olan alimlər ordusunun əsgəri olacağam.
 
araz.az xəbər portalı.

“İndi mən öz liderini bir şilləyə satan adamın sözünə münasibət bildirməliyəm?...”

1659187603 etibar memmedov1araz.az-ın xəbərinə görə, “Ümid" partiyasının sədri İqbal Ağazadə “Qaynarinfo”-ya açıqlamasında AMİP lideri Etibar Məmmədovun guya koalisiya yaratması və rəhbərlik etdiyi partiyanın da orada yer alması ilə bağlı yayılmış müzakirələrə münasibət bildirərkən belə deyib:
“Etibar Məmmədov mənim üçün 1988-1990- cı illər xalq hərəkatında və AMİP-in rəhbəri olmuş bir adamdır, tarixdir, bitib, vəsaalam. Etibar Məmmədov yeni tarixdə nə gəzir? İndi 2022-ci il - yeni dövrdür. Bu dövrdə Etibar Məmmədov yoxdur. Bitib, çıxıb gedib”
Moderator.az-ın ““Ümid” rəhbərinin bu fikirlərinə münasibətiniz necədir?” sualını AMİP lideri  Etibar Məmmədov bu cür cavablandırıb:
 “Deyib deyib də... İndi mən nə etməliyəm... O kimdir ki, mən onun sözünə münasibət bildirəm. “Öz liderini bir şilləyə satan adamın sözünə nə münasibət bildirəcəm...” 
 
araz.az xəbər portalı.

Müəllim-Ustad

2022 07 30 544654 murad

Təhsilimizdə aparılan islahatlarla bağlı ortaya çıxan müəyyən suallara aydınlıq gətirmək üçün nazir Emin Əmrullayevin ictimaiyyət və media mənsubları qarşısında keçirdiyi brifinqlər təqdirəlayiqdir. Nazir yaxınlarda keçirdiyi həmin görüşlərin birində:

“Son zamanlar müəllimlərin sertifikasiyası ilə bağlı çoxlu fikirlər səsləndirilir, izləyirik və heç bir narahatçılıq yoxdur” - deyib.

Görünür, təhsil sistemində əvvəllər formal şəkildə aparılan attestasiya prosesini əvəzləyən yeni sertifikasiyanın həyata keçirilməsindən həyəcan keçirən müəllimlərimiz də var. Müəllimlər qarşıdakı sertifikat imtahan testlərindən keçə bilmədikləri təqdirdə iş yerlərini itirəcəklərini düşünürlər. Ancaq onların bu cür təlaşının gərəksiz olduğunu bildirən Təhsil İnstitutunun (ARTİ) direktoru Rüfət Əzizov deyib ki, üzrlü səbəblərdən sertifikatlaşdırmada iştirak etməyən və ya sertifikasiya üçün tələb olunan minimum balı toplamayan şəxslərə 1 il müddətində iş yeri saxlanmaqla təkrar sertifikatlaşdırmada iştirak etmək imkanı yaradılacaq.  

Sözügedən brifinqdə E.Əmrullayev qeyd edib ki, sertifikasiyanın məqsədi müəllimləri işdən çıxarmaq yox, təhsilin keyfiyyətini artırmaqdır: “Bir vaxtlar müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi zamanı da müəyyən narahat fikirlər səsləndirilirdi, lakin sonradan bunun müsbət nəticələr doğurduğunu hər kəs gördü”.

Sözsüz ki, orta məktəbdə işləyən bir müəllim üçün sertifikasiyadan keçməmək və iş yerini itirmək çox ağrılı olardı. Sınaq zamanı bir müəllimin lazım olan balı yığa bilməməsi və “savadsız müəllim” yarlığı ilə işdən uzaqlaşdırılmasını bizim cəmiyyətdə təsəvvür eləmək belə ağırdır. 

Əslində, bir müəllimin öz savadına və bacarığına güvəninin olmaması elə onun təhsil aldığı ali təhsil ocağının gərəksizliyinə sübutdur. Ölkədə ödənişli təhsil adı altında gərəksiz və səviyyəsiz metodlarla ən savadsız tələbəyə belə diplom verən, daha doğrusu, diplom satan çoxlu ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Buna baxmayaraq, həmin müəssisələrdə aldadılan, yəni illəri və pulları əlindən gedən bir müəllim sonunda öz iş yerini itirmək istəmir. Lakin şagirdlərimizin gələcəyi naminə sertifikat testindən keçməyən, verilən bir-illik möhlətdən yararlana bilməyən müəllim mütləq orta təhsil ocağından çıxarılmalıdır.

Yeri gəlmişkən deməliyik ki, bu cür yarıtmaz ali təhsil ocaqlarına da nəzarət mexanizmi yenilənməli, müasir standartlara cavab verə bilməyən həmin “diplomsatan” müəssisələr bağlanmalıdır.

Orta məktəb tədris kitablarında, ali təhsil ocaqlarının tədris proqramlarında yenilənmələr olmalı, islahatlar aparılmalıdır. O sıradan orta məktəb kitablarına hansısa vasitələrlə yol tapmış dini mətnlər, konkret olaraq hansısa məzhəbi təlqin edən yazılar tamam yığışdırılmalıdır. Aşağı siniflərin tədrisindən astronomiya fənninin götürülməsi qəti yolverilməzdir. Astronomiya kitabları ibtidai bilgilərdən tutmuş ən yeni tapıntılar və kəşflərinə qədər yazılıb tərtib edilərək tədris fənlərinin arasına qaytarılmalıdır. Orta və ali məktəblərdə fizika, riyaziyyat, həndəsə, cəbr kimi dəqiq elmlərə aid daima yenilənən əlavə oxu kitabları tərtib edilməlidir.

Yeri gəlmişkən bunu da deyim ki, humanitar fənlərə aid tədris kitablarında da yenilənmələr olmalıdır. Ədəbiyyat kitablarında, oxu kitablarında klassik ədəbi əsərlərlə bərabər ən müasir dünya ədəbiyyatı müəlliflərinin də əsərlərinə yer vermək gərəkdir. Tarix kitablarında fərziyyələrə söykənən yarımçıq, bulanıq yazılara ehtiyac yoxdur. Şagirdlərimizə, tələbələrimizə öz tariximizi dəqiq öyrədən xronoloji ardıcıllıqla yazılmış mətnlər təqdim olunmalıdır. Əlbəttə, bu cür yenilənmələri tədris kitablarında operativ şəkildə aparmaq mümkün deyil. Ona görə məhz orta məktəblər üçün əlavə oxu kitabları tərtib olunmalıdır.

Yazının əvvəlinə, müəllim və müəllimlik mövzusuna qayıtmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, müəllim hazırlayan ali məktəblər metodika təlimlərinə üstünlük verməlidirlər. Yəni müəllimdə bilgi, savad ilə bərabər həmin bilgini, savadı şagirdə ötürmə metodu da özəl olmalıdır. Bu yerdə bir söhbəti xatırlamaq istəyirəm. Heç yadımdan çıxmaz, tələbəlik illərində mənimlə eyni kursda oxuyan volqoqradlı Andrey özünün orta məktəb ədəbiyyat müəlliməsinin metodikasına aid belə bir əhvalat danışmışdı: “Müəlliməmiz hər yeni dərsə başlayanda yaddaqalan bir jest eləyirdi. Biz 8-ci sinifdə “Yevgeni Onegin”i keçəndə o, danışmağa başlamazdan dedi ki, uşaqlar, qalxın, partalarınızı “yoloçka” (yolka budaqlarının düzülüşü kimi) formasında düzün. Biz iki cərgədə düzülmüş partalarımızı həvəslə iti bucaq şəklində düzüb öz yerimizdə əyləşdik. Müəlliməmiz o qədər maraqlı danışdı ki, tənəffüsün keçdiyini də hiss eləmədik. O, bu cür metodlardan keçdiyi dərslərin və həmin günlərin yadda qalması üçün istifadə eləyirdi”. Əlbəttə, bu, bir təlim metodikasıdır.

Ümumiyyətlə, müəllim təkcə auditoriyada deyil, cəmiyyət içində də davranışı ilə nümunə olmalıdır. Ta qədimdən bu peşənin sahibləri cəmiyyətdə hörmət-ehtiram yiyəsi olublar. Məsələn, çox da aşınmalara uğramayan qədim Şərq əlbəyaxa döyüşlərinin ənənələri indiyə qədər saxlandığına görə idmançı şagirdlərin məşqçiyə, yəni ustada ehtiramının forması da qorunmaqdadır. Bütün peşə sahələrində müəllimə xüsusi hörmət olub. Müəllim, öyrədən mütləq savadlı və ustad olmalıdır. Ancaq düşünürəm ki, uzun illərin təcrübəsini qazanmış  müəllimləri bugünkü gənc müəllimlərlə birgə sertifikat testinə göndərmək düzgün deyil.

Murad KÖHNƏQALA.

Şamaxı RİH yerli sakini ,,həsir-yesir'' edib- RƏZALƏT

1659251685 99999Hamıya məlumdur ki, 2019-cu ilin fevral ayının 5-6 - da Azərbaycan ərazisində güclü yeraltı təkanlar baş vermişdir. Respublika Seysmoloji Mərkəzin verdiyi məlumata əsasən 6 bal gücündə zəlzələ Şamaxı rayonunda baş verib.

Ona görə də həmin rayonda dağıntılar çox olub. Evlər təbii fəlakətin gücündən dağılıb yaşayış üçün yararsız vəziyyətə düşüb. İaşə obyektlərinə, infrastruktura, sosial obyektlərə ciddi ziyan dəyib. Fəlakətin törətdiyi fəsadlar haqqında hadisə yerində olmuş Fövqaladə Hallar Naziri General-Polkovnik Kəmaləddin Heydərov və Şamaxı Rayonu İcra Hakimiyyəti başçısı Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevə məlumat vermişdir. Prezident dərhal Şamaxı rayonunda olmuş və dağıntı olan əraziləri gəzərək sakinlərlə görüşmüş və demişdir: narahat olmayın. Biz evləri bərpa edəcəyik, yenidən tikəcəyik. Bu haqda yaradılmış komissiyaya müvafiq göstərişlər verilmişdir. Hər bir müraciətə baxılacaq, komissiya tərəfindən bütün evlərə baxış keçiriləcək. Haradaki bərpa olunanlar bərpa olunacaq, bərpası mümkün olmayan evlər yenidən tikiləcək. Dövlət bu işi öz üzərinə götürür. "Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev Şamaxı rayonunda baş vermiş təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər lər haqqında 2019-cu il 15 noyabr tarixində 1568 saylı əmri ilə sərəncam vermişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərancamı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32 bəndini rəhbər tutaraq Təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə nəzərə alıram:
1. Zəlzələ nəticəsində Şamaxı rayonunda yaşayış evlərinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə həmin evlərin təmiri həmin evlərin təmiri üçün Azərbaycan Respublikası 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Şamaxı rayon İcra hakimiyyətinə 3 (üç) milyon manat pul ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabineti bu sərəncamdan irəli gələn bu məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
Bakı şəhəri 15 noyabr 2019-cu il 1568 saylı Sərəncamı.
Çox təəssüflər olsun ki, Prezidentin bu sərəncamı Şamaxı Rayonu İcra Başçısı tərəfindən tam həllini tapmamışdır. Bu 26 iyul 2022-ci il tarixdə “Hədəftv.info” saytına Şamaxı şəhəri İstiqlal küçəsi 43 ünvanda yaşayan Mahmudova Arzu Adil qızı tərəfindən daxil olmuş şikayət ərizəsində və video müsahibədə öz təsdiqini tapır. Belə ki, şikayətçi 2019-cu ilin fevralın 6-dan indiyə qədər Şamaxı Rayon İcra hakimiyyətinin başçısı və onun komandası tərəfindən süründürməçiliyə sürükləndiyini bildirir. "Arzu xanım iddia edir ki, dövlət tərəfindən yaradılmış komissiya tərəfindən 6 dəfə mənim evimə baxış keçirdilər. Doğrudanda gördülər ki, mənim evim çox yararsız haldadır, yəni təmir olunması mümkün deyil. Lakin dəfələrlə yerli icra hakimiyyətinə müraciət etdim. Mənim sözümü eşidib sayan olmadı. Həmin vaxtlar mənim oğlum N saylı hərbi hissədə hərbi xidmətdə idi. 2020-ci ilin iyul ayında Ermənistan ordusu təxribatın qarşısının alınmasında döyüşdə idi. Sonra Vətən müharibəsində könüllü döyüşə getdi. Mən dəfələrlə icra kakimiyyətinə getdim qəbul etmədilər. Sonra əsgər anası kimi Müdafiə Naziri Zakir Həsənova teleqram vurdum. Nazirlikdən Mehman adında bir nəfər Şamaxı Rayon İcra hakimiyyətinə mənə kömək etmələri üçün tapşırdı. İcra başçısı Tahir Məmmədov mənə kömək etməyi 1-ci müavin Hikmət Şikarova həvalə etdi. Yenidən mənim evimə mənim iştirakımla baxış keçirildi. İcra hakimiyyətinin memarı Xaliddin İsgəndərov, "Retro" Holdinq tikinti şirkətinin icraçı direktoru Qurban Yusibovun və mənim iştirakımla akt tərtib edildi. Belə ki, baxış keçirilərkən aydın oldu ki, ev çox yararsız hala düşdüyü üçün yeni ev tikilməlidir. Hikmət müəllim dedi ki evin icra hakimiyyətinin hesabına tikilib sənə təhvil veriləcək. Lakin evin zirzəmi deyilən hissəsi tikildi və tikinti dayandı. Mən soruşanda Qurban bəy mənə cavab verdi ki ira hakimiyyətindən verilən pul ancaq bura kimi çatdı. Sən 3 min ver tikintiyə başlayaq. Mənim imkanım yoxdur dedim və Hikmət müəllimin yanına getdim. Məni qəbul etmədilər. Başçı Tahir müəllimə müraciət etdim məni söyüb təhqir etdi. Mənə dedilər get Prezidentə şikayət et, bizim vəsaitimiz yoxdur. Mən bərk sarsıntı keçirtdim məni təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya apardılar. Vətəni qoruyan döyüşçünün anasını təhqir edərlərmi? "Arzu xanım sonda xahiş etdi ki, onu tələbini informasiya yayıcısı olaraq ictimailəşdirib ölkə prezidentinə çatdıraq. Redaksiya olaraq. Biz xanımın video müsahibəsini və şikayət ərizəsini əlimizdə əsas tutaraq, Şamaxı rayonunda vətəndaşa qarşı İcra Hakimiyyəti Başçısının və onun harınlamış qoçularının etdikləri zülm və süründürməçiliyin özbaşınalığının qarşısının alınması barədə ölkə prezidentinə informasiyanı çatdırmağı özümüzə borc bilirik. Təbii fəlakət nəticəsində dağıdılmış evlərin bərpası və tikilməsi üşün ayrılmış 3 milyon pul kimlərin cibinə gedib.? Vətəndaşların bu barədə problemləri hələ də davam edir.
Mövzuya yenidən tam təfərrüatı ilə qayıdacağıq.
Qarşı tərəfin də mövqeyini dinləməyə hazırıq.

araz.az xəbər portalı.

15 -dən səhifə 2245

Əlaqəli xəbərlər