Avropanın mərkəzində Dünya Şair və Yazışılar İttifaqı

 qaraxan-_1_kl.jpgBu gün Azərbaycan diasporu dünya səviyyəsində böyük işlər görməyə başlayıb. Belə ki, xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz Azərbaycanın diaspora və lobbiçilik sahəsində maraqlı işlər görməklə Vətənimizin daha yaxşı tanınmasında, hüquqlarının qorunmasında öz səylərini əsirgəmirlər.

Bildiyimiz kimi XXI əsr informasiya müharibəsi əsridir. Bəzən informasiya silahdan daha çox təsir gücünə malik olur. Hansı ölkənin informasiyası və silahları güclüdürsə həmin ölkələr də dünyaya ağalıq edirlər. Biz də millət olaraq silahlarımız güclü olmasa da heç olmasa informasiya sahəsində böyük işlər görməliyik ki, bu müharibədə öncüllərdən biri olaq. Axı bizim çoxlu savadlı insanlarımız var. Onlar təkcə Azərbaycanda yox, xarici ölklərdə də öz ağıllarının, savadlarının, təşkilatçılıqlarının sayəsində çox böyük işlər görüblər və görürlər. Azərbayacan Respublikası Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi də bu insanlarla sıx əlaqə saxlayıb, onların savadını, ağlını, təşkilatçılığını bir məcraya, informasiya işinə yönəltməlidir. İnformasiya müharibəsinə ölkələr var ki, milyardlar xərcləyirlər. Bizim pullu, imkanlı həmvətənlərimiz də millətimizin öz sözünü dünyada layiqincə deməsi üçün bu müqəddəs yolda var-dövlətini əsirgəməməlidirlər. Axı bizim Qarabağ kimi böyük dərdimiz, problemimiz var. Bu problemi də bu gün təkcə müharibə ilə həll etmək mümkün deyil. Çünki düşmənlərimiz olan ermənilərə kömək edən güclü ölkələr çoxdur. Əgər müharibə olsa həmin ölkələr bizə yox ermənilərə kömək edəcəklər. Ermənilər də həmin ölkələrin etimadını, inamını dünyada apardıqları informasiya müharibəsilə, həmin ölkələrin ideoloqlarını böyük pullarla satın almaqla əldə ediblər. Onlar çoxlu yalanları həqiqət kim dünya xalqlarına sırımağı bacarırlar. Bu işdə də varlı ermənilər lazım olan kimi pullar xərcləyirlər...

EL YERİDİ, YALQIZ QALDIN SƏHRADA...(Dədə Ələsgərin ruhuyla söhbət)

 Meherrek Qasimli 15012018

Gəlimli-gedimli, ölümlü-itimli bu gidi dünyaya göz açmağından yüz yetmiş il keçir, Dədə Ələsgər!
Yüz yetmiş il əvvəl göz açdığın ulu Göyçə torpağı oğuz ərənlərinin yurduydu...
Yüz yetmiş il əvvəl piran olub ağır-ağır dolandığın axar-baxarlı yaylaqlar bizim bədöy atların ayaq səslərinə bel bağlayıb yaşıllana-yaşıllana süsənə-sünbülə bürünürdü...
Yeddi il əvvəl nurlu məzarına sərin mehiylə layla çalan göyçək gəlin bəzəkli Göyçə gölün ayna suları ruhumuzun dərmanıydı...
Dədə Ələsgər, necə ki beləydi, sənin telli saz bağrında yuvalandırdığın:

Göyçə dedim, yaralarım göynədi...

Meherrek Qasimli 15012018Nə müddətdi dədə dağlar elə bil min ilin ağsaçlı, ağsaqqallı pirani qocasıdır. Əlini dizində çataxlayıb gidi dünyanın olub-olmuşlarını xəyalında belədən-beləyə dolandırır. Bu çənli-çiskinli xəyalların bir parası qərinələr boyunun aranlı-yaylaqlı qayğılarına bağlanır, bir parası da elini-ulusunu itirib yad-yağı əlində qalmış qardaş dağların nisgilindən-xiffətindən ilğım-ilğım ötüb keçir.

5 -dən səhifə 25