ehmed-ehmedzade.jpg

Hesablama Palatası “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC tərəfindən Dünya Bankının krediti hesabına həyata keçirilən “Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Xidmətləri – II” Layihəsi üzrə vəsaitlərdən istifadə ilə bağlı auditin nəticələrini açıqlayıb.

Palatadan verilən məlumata görə, audit 2015-2017-ci illərdə görülən işləri əhatə edib.

Araşdırma zamanı məlum olub ki, tikintisi başa çatmış bəzi şəbəkə və obyektlərin “Azərsu” ASC-yə təhvil-təslim işləri müvafiq qaydada rəsmləşdirilməmiş, Lerik, Masallı və İsmayıllı rayonları üzrə su və kanalizasiya şəbəkəsinin qurulması nəticəsində torpaq kateqoriyalarının təyinatının dəyişilməsinə yol verilmişdir.

Layihə çərçivəsində maliyyə əməliyyatları Layihənin Əməliyyat Təlimatına uyğun aparılsa da, Azərbaycan tərəfinin payı olaraq dövlət büdcəsindən müvafiq illər üzrə ayrılmış vəsaitlərin xərclənməsinə dair maliyyə planları tərtib edilməmiş, layihənin davamlılığına aid qərar qəbul etmək, eləcə də gələcək sublayihələrin və digər layihələrin, bütövlükdə sektorun fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına töhfə verə biləcək təcrübələri müəyyən etmək məqsədi ilə Layihənin dövri qiymətləndirilməsi və inkişaf səmərəliliyinə dair Hesabatların (təhlillərin) tərtib edilməməsi Layihə məqsədlərinin və davamlılığın uyğunluğunun yerinə yetirilmə dərəcəsini müəyyən etməkdə çətinlik yaratmışdır. Layihənin əhəmiyyətliliyini və məqsədini özündə ehtiva edən sosial-ekoloji və texniki hədəflərin icra səviyyəsinin Layihə müddətinin dövrü olaraq (əlavə iş həcmlərinin artması və tikinti işlərinin yubadılması, təhvil-təslim işlərinin zəif təşkil olunması və s.) uzadılmasına baxmayaraq, tam təmin edilməsi mümkün olmamış, həmçinin bağlanmış müqavilələrdə digər xərclərin ümumi layihə dəyərinin 13%-17% təşkil etməsi mal-material vahidlərinin qiymətinin ayrı-ayrı layihələrdə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb olmuşdur.

Dünya Bankının Missiyasının yaddaş qeydlərində bir sıra podratçıların işlərinin tamamlanmasına və sınaq dövrünün keçməsinə baxmayaraq, “Azərsu” ASC ilə təhvil-təslim işlərinin rəsmiləşməməsi, görülmüş işlərin davamlılığına və keyfiyyətinə təsir imkanları riskini artırmış olması və Layihə çərçivəsində bu kimi halların davam etməsi içməli suyun xlorlanması üzrə yeni qurğuların bəzi rayonlarda fəaliyyət göstərməməsi, içməli suyun su sisteminə təmizlənməmiş ötürülməsi, bir sıra həyət evlərinin əksəriyyətinin yeni kanalizasiya quyularına qoşulmaması, rayonlarda yağış sularının müvafiq idarəçiliyinin olmaması, yağış sularının kanalizasiya sisteminə axıdılmasının yeni qurğuların istismarına mane olması, torpaq ayırma işlərinin tam rəsmiləşməməsi, layihənin əhatə etdiyi rayonlar üzrə kadastr planlarının hazırlanmaması və s. bu kimi halların ifadə olunması iri maliyyə tutumlu “Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Xidmətləri – II” Layihəsində nəzərdə tutulmuş məqsədlərə, inkişaf səmərəliliyinə, davamlılığa, həmçinin keyfiyyət, etibarlılıq və dayanıqlılıq kimi əsas göstəricilərə təsir edən amillər kimi qiymətləndirilə bilər.

Hesablama Palatasının Kollegiyası auditin nəticələrini müzakirə edərək Qərar qəbul etmiş, müəyyən olunmuş nöqsanların qısa müddət ərzində aradan qaldırılması, nöqsanlara yol vermiş vəzifəli şəxslərə dair Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada zəruri tədbirlərin görülməsi və görülmüş bütün tədbirlər barədə Hesablama Palatasına məlumat verilməsi məqsədilə Qərarın surəti “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-ə göndərilib.

Auditin nəticəsi barədə Milli Məclisə də məlumat verilib.

 

araz.az xəbər portalı.