GÜNDƏM

Azərbaycan Mətbuat Şurası MSK-nın qarşısında keçirilmiş icazəsiz aksiyada monitorinq aparıb

Azərbaycan Mətbuat Şurası MSK-nın qarşısında keçirilmiş icazəsiz aksiyada monitorinq aparıb

GÜNDƏM 16.02.2020 | 22:32
AzərbaycanMətbuatŞurasınınDaxiliİşlərNazirliyiiləbirgəyaratdığımonitorinqqrupubugünMərkəziSeçkiKomissiyasınınönüdəkeçirilmişicazəsizaksiyadajurnalistlərinprosesiişıqlandırmalarınınmonitorinqiniaparıb. Monitorinqqrupununüzvlərinəpeşə vəzifələriniyerinəyetirən media təmsilçiləritərəfindənhərhansımüraciətdaxilolmayıb. 

baner-araz

araz-reklam.jpg

MARAQLI

DEPRESSİYADAN UZAQ OLMAQ ÜÇÜN NƏ ETMƏLİYİK?

DEPRESSİYADAN UZAQ OLMAQ ÜÇÜN NƏ ETMƏLİYİK?

“Təhsil Araşdırmalar Mərkəzi”, təhsil və elm məsələsinin, insan həyatı və xoşbəxtliyi ilə birbaşa bağlılığını nəzərə alaraq, psixoloqların və filosofların insan xoşbəxtliyi ilə bağlı nəzəriyyə və yanaşmalarına xüsusi önəm verir. Bu…